| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2016 > Program

Program 2016

Konference se koná v zasedací místnosti děkanátu (dveře č. 109) v prvním patře

Od 9:00 - registrace

9:30 - zahájení konference – doc. Svatoň, dr. Šimáčková, prof. Tretera

9:45 – 10:45 – 1. blok příspěvků

 • Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  • Kulturní krize liberální demokracie a náboženská svoboda
 • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženského vyznání
 • Ing. Pavla Bendová – Ministerstvo kultury ČR
  • Legislativní slabiny zákona o církvích a náboženských společnostech

10:45 – 11:00 diskuse

11:00 – 11:15 přestávka na kávu a občerstvení

11:15 – 12:15 – 2. blok příspěvků

 • Adam Csukás - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a štátom
 • Mgr. Zdeňka Heřmanová
  • Církevní restituce v praxi

12:15 – 12:30 diskuse

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 14:30 – 3. blok příspěvků

 • doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Naléhavost sjednocení právní úpravy postavení církevních škol
 • Mgr. Pavel Majerák – Oblastní charita Teplice
  • Právní úprava ručení zřizovatele církevní právnické osoby za její závazky
 • doc. Damián Němec, dr – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
  • Otázka právního zakotvení kaplanství v oblasti zdravotnictví

14:30 – 14:45 diskuse

14:45 – 15:00 přestávka na kávu a občerstvení

15:00 zahájení 4. bloku příspěvků vystoupením děkanky PrF MU doc. Markéty Selucké

15:15 -15:45 – 4. blok příspěvků

 • doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc. - Užhorodská národní univerzita
  • Ukrajinské zákonodárství o svobodě svědomí a náboženských organizacích: současný stav a perspektivy reformování.
 • Mgr. Jiří Blažek, Th.D. - Evropské hodnoty
  • Islám v rakouském právu: od Anerkennungsgesetz 1912 k Islamgesetz 2015

15:45-16:00 diskuse

16:00 – ukončení konference


nahoru