| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2016

 

Církev a stát 2016

Dovolte, abychom Vás pozvali na letošní ročník konference Církev a stát. Stejně jako v minulosti i letos pořádáme konferenci ve spolupráci se Společností pro církevní právo.

Současný zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, je účinný již 14 let. Byl přijat v době, kdy politická reprezentace státu byla církvím a náboženským společnostem nakloněna méně než dnes. Nyní se vztahy státu a církví zlepšují, k čemuž jistě přispěla i skutečnost, že stát konečně přijal kroky směřující k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Dále byla provedena rozsáhlá rekodifikace soukromého práva. Občanský zákoník nyní obsahuje obecnou právní úpravu společnou pro všechny právnické osoby.

Domníváme se, že ze všech těchto důvodů nazrál čas k úvahám o změnách v právním režimu fungování církví a náboženských společností. Budeme rádi, pokud s námi o tom přijdete diskutovat na další ročník konference Církev a stát, který se koná 15. září 2016 na Právnické fakultě MU v Brně.

Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU, a to do pátku 9. 9. 2016.

Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU do 2. 9. 2016, kdy je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku.

Z konference bude zpracován recenzovaný sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit do konferenčního systému do 20. září 2016.

Recenzenti mohou vybrané kvalitní příspěvky doporučit redakční radě Časopisu pro právní vědu a praxi k projednání jejich možné publikace v tomto časopise (takové doporučení nenahrazuje standardní recenzní řízení a konečné rozhodnutí o publikaci je v rukou redakční rady časopisu).

Konferenční poplatek se nevybírá.

Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz


nahoru