| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2015

 

Církev a stát 2015

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené s postavením tzv. evidovaných právnických osob zřizovaných jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi. S uvedeným pak souvisí obecnější otázka právního postavení církví a jejich vztahu k veřejné moci (tedy do čeho ještě stát může církvím mluvit a co je již věcí jejich autonomie). Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU, a to do pátku 4. 9. 2015.

Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU  do 31. 8. 2015, kdy je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku. Rozšířené písemné verze příspěvků budou postoupeny do recenzního řízení v Časopise pro právní vědu a praxi a v Revue církevního práva. Z letošního ročníku nebude vydáván sborník.

Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 15 minut.

Konferenční poplatek se nevybírá.

Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz


Konference je organizována v rámci projektu specifického výzkumu reg. č. MUNI/B/1113/2014.

nahoru