| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2014

 

Církev a stát 2014

Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci Církev a stát, tentokrát s podtitulem Právní postavení duchovních a autonomie církví. Akce se koná ve čtvrtek 11. 9. 2014 v Brně. Místo konání bude upřesněno.

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené s postavením duchovních církví a náboženských společností. S uvedeným pak souvisí obecnější otázka právního postavení církví a jejich vztahu k veřejné moci (tedy do čeho ještě stát může církvím mluvit a co je již věcí jejich autonomie). Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU, a to do pátku 5. 9. 2014.

Zájemci o aktivní vystoupení a následnou publikaci příspěvku ve sborníku se přihlásí prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU do pátku 29. 8. 2014, kdy je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku. Do pátku 5. 9. 2014 pak musí být stejnou cestou odevzdán celý příspěvek, a to ve formátu a podle pokynů zveřejněných na internetových stránkách. Nezbytné je zejména použití šablony ve formátu Word a pokynů pro formátování textu.

Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 15 minut.

Konferenční poplatek se nevybírá.

Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz


nahoru