| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2013 > Sborník 2013

Sborník Církev a stát 2013

Sborník příspěvků z 19. ročníku konferenceTato publikace vznikla a byla financována z prostředků specifického výzkumu Masarykovy univerzity č. MUNI/B/0777/2012 „Konference Církev a stát – 19. ročník“.

Kompletní znění sborníku ve formátu PDF
Full conference proceedings in PDF format


Jednotlivé příspěvky

Úvod:
Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností: obecný pohled
Jiří Rajmund Tretera

Napětí mezi zvláštními právy a církevní autonomií
Petr Jäger

Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství
Monika Menke

Duchovní jako oprávněná úřední osoba při uzavírání sňatku
Lucia Madleňáková

Rozsah oprávnění zachovávat povinnost mlčenlivosti
Štěpán J. Šťastník

Odpovědnost římskokatolické církve za právní úkon v rozporu s jejími předpisy
Ronald Němec

Administratívnoprávne problémy zákona o cirkvách v Českej republike a návrhy ich riešení
Ladislav Hrtánek

Analýza přiznání (zvláštních) práv muslimské náboženské obci v ČR
Tomáš Janků

Listopad 1989 a zvláštní práva církví a náboženských společností
Michal Lamparter

Je vztah mezi ředitelem církevní školy a osobami, jichž se rozhodování ředitele v záležitostech poskytování vzdělávání týká, vztahem soukromoprávním nebo veřejnoprávním?
Mgr. Eva Tomášková

Zpochybnění oprávněnosti k výkonu zvláštních práv zřizovatelů církevních škol kontrolními orgány MŠMT (květen 2012)
Mgr. Eva Tomášková

Kanonické možnosti a praxe financování katolické církve
Štěpán J. Šťastník

Dědictví kultového práva
Štěpán J. Šťastník

ANNUS MIRABILIS 1989
Martin Smutný

Suverénní řád maltézských rytířů
Zuzana Czerninová


nahoru