| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2013 > Program 2013

Program konference

Předběžný program konference Církev a stát 2013

úterý 10. září 2013 | 10:00 hod. | Budova MU, zasedací místnost č. 201 | Komenského nám. 2, Brno
http://cirkevastat.law.muni.cz
Moderuje: JUDr. Pavel Molek, Ph.D, LL.M.(Católica), PrF MU Brno
10:00 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu, PrF MU Brno
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., vedoucí Katedry ústavního práva a politologie, PrF MU Brno
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo, PF UK Praha
Úvodní slovo
Host konference
10:15 Francesco kardinál Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro výklad legislativních textů
Aktuální otázky činnosti Papežské rady pro výklad legislativních textů
11:00 Diskuze
11:30 Přestávka na kávu 15 minut
Blok 1: Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností
11:45 Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo, PF UK Praha
Zvláštní práva církví - obecný pohled
12:00 Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Ústavní soud, Právnická fakulta MU Brno
Napětí mezi zvláštními právy a církevní autonomií
12:15 doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., Právnická fakulta UK v Praze
Zvláštní právo vyučovat náboženství na státních školách
12:30 ThLic. Monika Menke Th.D., Katedra církevního práva CMTF UP v Olomouci
Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství
12:45 Diskuze
13:00 Přestávka na oběd do 14:00
14:00 Mgr. Lucia Madleňáková, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Duchovní jako oprávněná úřední osoba při uzavírání sňatku
14:15 JUDr. Štěpán Šťastník, Ústavní soud, Diecézní církevní soud v Brně
Rozsah oprávnění zachovávat povinnost mlčenlivosti
14:30 Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien
Zvláštní práva po rakousku. Srovnávací úvahy.
14:45 Diskuze
15:00 Přestávka na kávu 15 minut
Blok 2: Právní a společenské aspekty působení církví
15:15 Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ústavní soud, FSS MU Brno
Proměny liberalismu a jeho přístupu k náboženství
15:30 Mgr. Jiří Dostál, Katedra společenských věd, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Církevní samospráva jako právo církve či atribut její činnosti?
15:45 Mgr. Tomáš Janků, religionista, Filosofická fakulta MU v Brně
Analýza přiznání zvláštních práv Muslimské náboženské obci v ČR
16:00 JUDr. Michal Lamparter, Právnická fakulta MU v Brně
Závěrečná úvaha: Listopad 1989 a zvláštní práva církví a náboženských společností

nahoru