| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Rok 2013

Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci Církev a stát, tentokrát s podtitulem Zvláštní práva církví. Konference se zaměří na ústavněprávní a konfesněprávní otázky spojené se zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, konstrukcí tzv. zvláštních práv a jejich realizace v praxi. S uvedeným pak souvisí celkové právní postavení církví a jejich vztah k veřejné moci. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU, a to do pátku 6. 9. 2013.

Zájemci o aktivní vystoupení a následnou publikaci příspěvku ve sborníku se přihlásí prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU do pátku 30. 8. 2013, kdy je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku. Do pátku 6. 9. 2013 pak musí být stejnou cestou odevzdán celý příspěvek, a to ve formátu a podle pokynů zveřejněných na internetových stránkách. Nezbytné je zejména použití šablony ve formátu Word a pokynů pro formátování textu.

Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 15 minut.

Konferenční poplatek se nevybírá.

Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz

Na shledanou se těší organizátoři
Petr Jäger, Pavel Molek, Kateřina Šimáčková a Jaroslav Benák
Katedra ústavního práva a politologie
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno


Konference je organizována v rámci projektu specifického výzkumu reg. č. MUNI/B/0777/2012.
Plakátek ke konferenci Církev a stát 2013 lze stáhnout ve formátu JPG zde

nahoru