Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program 2016

Konference se koná v zasedací místnosti děkanátu (zasedací místnost č. 109) v prvním patře

Zahájení konference – dr. Šimáčková, prof. Tretera


1. blok příspěvků

 • Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  • Kulturní krize liberální demokracie a náboženská svoboda.
 • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Návrh zásad pro nový zákon o svobodě náboženského vyznání.
 • Ing. Pavla Bendová – Ministerstvo kultury ČR
  • Legislativní slabiny zákona o církvích a náboženských společnostech.

2. blok příspěvků

 • Adam Csukás - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a štátom.
 • Mgr. Zdeňka Heřmanová
  • Církevní restituce v praxi.

3. blok příspěvků

 • doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Naléhavost sjednocení právní úpravy postavení církevních škol.
 • Mgr. Pavel Majerák – Oblastní charita Teplice
  • Právní úprava ručení zřizovatele církevní právnické osoby za její závazky.
 • doc. Damián Němec, dr – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
  • Otázka právního zakotvení kaplanství v oblasti zdravotnictví.

4. blok příspěvků - zahájení vystoupením děkanky PrF MU doc. Markéty Selucké

 • doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc. - Užhorodská národní univerzita
  • Ukrajinské zákonodárství o svobodě svědomí a náboženských organizacích: současný stav a perspektivy reformování.
 • Mgr. Jiří Blažek, Th.D. - Evropské hodnoty
  • Islám v rakouském právu: od Anerkennungsgesetz 1912 k Islamgesetz 2015.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.