Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program 2013

Zahájení konference – doc. Svatoň, dr. Šimáčková, prof. Tretera

 • Francesco kardinál Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro výklad legislativních textů
  • Aktuální otázky činnosti Papežské rady pro výklad legislativních textů.

1. blok příspěvků - Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností

 • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Předseda Společnosti pro církevní právo, PF UK Praha
  • Zvláštní práva církví - obecný pohled.
 • Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Ústavní soud, Právnická fakulta MU Brno
  • Napětí mezi zvláštními právy a církevní autonomií.
 • doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., Právnická fakulta UK v Praze
  • Zvláštní právo vyučovat náboženství na státních školách.
 • ThLic. Monika Menke Th.D., Katedra církevního práva CMTF UP v Olomouci
  • Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství.
 • Mgr. Lucia Madleňáková, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Duchovní jako oprávněná úřední osoba při uzavírání sňatku.
 • JUDr. Štěpán Šťastník, Ústavní soud, Diecézní církevní soud v Brně
  • Rozsah oprávnění zachovávat povinnost mlčenlivosti.
 • Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien
  • Zvláštní práva po rakousku. Srovnávací úvahy.

2. blok příspěvků -Právní a společenské aspekty působení církví

 • Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ústavní soud, FSS MU Brno
  • Proměny liberalismu a jeho přístupu k náboženství.
 • Mgr. Jiří Dostál, Katedra společenských věd, VŠB-Technická univerzita Ostrava
  • Církevní samospráva jako právo církve či atribut její činnosti?.
 • Mgr. Tomáš Janků, religionista, Filosofická fakulta MU v Brně
  • Analýza přiznání zvláštních práv Muslimské náboženské obci v ČR.
 • JUDr. Michal Lamparter, Právnická fakulta MU v Brně
  • Závěrečná úvaha: Listopad 1989 a zvláštní práva církví a náboženských společností. 
 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.