| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana

Církev a stát 2018

Dovolte, abychom Vás pozvali na letošní ročník konference Církev a stát. Stejně jako v minulosti i letos pořádáme konferenci ve spolupráci se Společností pro církevní právo.

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Budeme rádi, pokud s námi o tom přijdete diskutovat na další ročník konference Církev a stát, který se koná 13. září 2018 na Právnické fakultě MU v Brně.

Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU, a to do pátku 7. 9. 2018.

Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU do 2. 9. 2018, kdy je nutno vložit název zamýšleného příspěvku.

Z konference bude zpracován recenzovaný sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit do konferenčního systému do konce září 2018.

Konferenční poplatek se nevybírá.

Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz

Na shledanou se těší organizátoři 
Pavel Molek, Kateřina Šimáčková a Jaroslav Benák
Katedra ústavního práva a politologie 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno


nahoru